PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Voorschool

Voorschool

De voorschool is een zelfstandige stichting die (vanaf najaar 2008) 2 locaties heeft, 1 bij PCB ‘De Bron’ in Bruchem en 1 bij PCB ‘De Rank’ in Kerkwijk. Het bestuur van de voorschool bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van ‘Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Kerkwijk, Kerkwijk en Delwijnen.’

Op de voorschool streven wij drie doelen na:

Protestants Christelijke voorschool

De voorschool valt onder de “Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard”

Op de voorschool streven wij drie doelen na:

  1. De kinderen wijzen op Jezus Christus.
  2. De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
  3. De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen ook in Kerkwijk terecht. De kinderen met een indicatie, afgegeven door het consultatiebureau, krijgen drie ochtenden in de week in een kleine groep individuele aandacht op het gebied waar zij dat extra nodig hebben. Op dinsdag- en donderdagochtend zijn alle kinderen vanaf 2,5 jaar welkom.
Op de locatie in Kerkwijk is de voorschool op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen.

De tijden zijn:
maandag: 08:30 – 12:00 uur
dinsdag: 08:30 – 11:45 uur
donderdag: 08:30 – 11:45 uur

Om de te kunnen berekenen hoeveel toeslag u ontvangt (via de belastingtoeslagen kinderopvang of via een peutersubsidie (éénverdieners) is het van belang om ons uurtarief en uren per maand te weten. De uren per maand worden berekend over 12 maanden (een gemiddelde dus), zodat het maandbedrag gelijk blijft. Het is dus zo dat de ene maand er wat meer uren gedraaid worden en de andere maand wat minder (door de vakanties).

Contract voor             uurtarief            uren/maand

Zodra er meer bekend is over de bedragen, wordt het schema weer aangevuld.

Indien het een VVE-plaatsing betreft wordt de derde ochtend door de gemeente gefinancierd. Dit wordt rechtstreeks met ons geregeld en daar hoeft u geen toeslag over aan te vragen. In het informatieboekje vindt u wat meer details over de kosten en toeslagen.

Meer informatie over de voorschool vindt u in ons informatieboekje. Dit boekje is hier te downloaden.
U kunt het inschrijfformulier voorschool hier downloaden.

Klik hier voor het inspectierapport van de GGD.

Klik hier voor het klachtenreglement van onze stichting.

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan.

Klik hier voor het werkplan.

Klik hier voor het inspectierapport

De voorschool is gevestigd in het gebouw van de school. Meer informatie bij een van de leidsters of de directeur.

De voorschool – Kerkwijk
Molenstraat 50
5315 AB Kerkwijk
(0418) 64 22 59
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geopend.