PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Aanmelden

Aanmelden

Als u een kind heeft dat het komend jaar vier wordt, kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool.

Aanmelden Basisschool

Aanmelden kinderen

Om uw kind aan te melden op onze school kunt u het inschrijfformulier downloaden. Dit formulier mag ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de school. U kunt het ook per post of mail  naar ons sturen. Als het uw eerste kind is dat naar onze school komt, maken we graag kennis door middel van een gesprek. We nemen contact met u op om een afspraak te maken. 

Het formulier kunt u hier downloaden.

Heeft u al kinderen op school, dan kunt u bij de directeur een inschrijvingsformulier vragen. Ook kunt u het inschrijfformulier downloaden (zie bovenstaande link) en ingeleverd aan de directeur geven.

Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen. Sinds de besturenfusie (augustus 2001) is door het bestuur bepaald dat kinderen uit de kernen Kerkwijk/Delwijnen in principe geplaatst worden op “De Rank”. Kinderen uit Bruchem gaan naar “De Bron”. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen dat van deze regel wordt afgeweken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur.

‘De Rank’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze minstens de identiteit van de school respecteren. We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang zo goed mogelijk te laten zijn. Er volgt een rondleiding door de school. Voordat een nieuwe kleuter geplaatst wordt, is er de mogelijkheid van een morgen ‘proefdraaien’ in de groep. In de maand december en in de laatste zes weken voor de zomervakantie worden geen nieuwe kinderen geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periodes.