PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Vakantierooster

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m  6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 20  t/m 24 februari 2023

Goede Vrijdag: 7 april 2023

Pasen: 10  april 2023

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart: 18 en 19  mei 2023

Pinksteren: 29 juni 2023

Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen:

woensdag 5 oktober 2022

woensdag 30 november 2022

woensdag 27 januari 2023

woensdag 28 juni 2023