PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Vakantierooster

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 

Goede Vrijdag: 15 april

Pasen: 18 april

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei

Hemelvaart: 26 en 27 mei

Pinksteren: 6 t/m 8 juni

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september

Studiedagen:

woensdag 6 oktober

woensdag 1 december

woensdag 26 januari

maandagmiddag 21 maart