PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Organisatie

De School

1. Bevoegd gezag

De school gaat uit van de “Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)”. De stichting heeft zes scholen onder haar beheer, waaronder ‘De Rank’ in Kerkwijk.
De stichting wordt geleid door een bestuur en voorgezeten door een directeur-bestuurder. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan.

  

2. Directie

De directeur van ‘De Rank’ is Hannie Molenaar. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de school. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Wilt u haar spreken, loop dan even binnen. Mailen mag ook altijd.

3. Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel en bestaat uit 4 leden. Zij is ingesteld om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouders en personeel.
Op onze school denkt de MR mee in een aantal onderwijs (ondersteunende) zaken met adviezen en voorstellen aan het bestuur. 
Elke ouder die een kind minimaal 1 jaar op school heeft, kan als lid van de MR gekozen worden. Daarnaast kan ook elk personeelslid in aanmerking komen als lid van de MR. Ouders die zich kandidaat stellen worden geacht de grondslag en doelstelling van ons onderwijs minstens te respecten.

mei-00598

4. Groepsgrootte

‘De Rank’ is een basisschool waar kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Er wordt gewerkt in combinatiegroepen. De school telt bij de start van schooljaar 2023-2024  ongeveer 77 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van ongeveer 16 tot 25 leerlingen.

5. Ons schoolgebouw

Het huidige gebouw dateert uit 1995. Ons schoolgebouw is geschikt voor vijf combinatiegroepen.
Naast de vijf leslokalen is er een lokaal voor de voorschool, een speelgymzaal (voor groep 1 en 2) annex gemeenschapsruimte.
Ook is er een (vergader)ruimte voor het personeel, een keuken en een eigen kantoorruimte voor de directie en beschikt de school over enkele spreekkamers / onderwijskundige ruimtes.
Binnen het schoolgebouw is ook een bibliotheek- en technieklokaal.  Hier vinden ook de lessen van de cheeta’s plaats. De Rank beschikt over een schoolbibliotheek.

6. Schoolterrein

Aan de voorzijde van de school is een zee van ruimte voor de kinderen, waar ze heerlijk kunnen spelen op de speeltoestellen of voetballen op het voetbalveld. Naast de school is voor de kleuters en de voorschool een eigen buitenspeelplaats met een zandbak en speelhuisje. Verder beschikken we over voldoende speelmateriaal waar de kinderen van groep 1&2 heerlijk mee kunnen spelen. Voor de kinderen uit de andere groepen beschikken we over buitenspeelgoedcontainers.