Schooltijden:

 Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag

Van 08:30 uur tot 14:30 uur 

 Woensdag

Van 08:30 uur tot 12:15 uur

Groep 0 heeft alle middagen vrij

Groep 1 heeft op maandag- en vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.00 uur)

Groep 2-3-4 heeft op vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.00 uur) 

Pauze:

Morgenpauze 10:30-10:45

Middagpauze 12:00-12:30

Schoolplein:

Tien minuten voordat de school komen de leerkrachten naar buiten en mogen de kinderen het schoolplein op lopen en naar hun lokaal gaan. De kleuters mogen 10 minuten voor de tijd bij de kapstokken in de kleutergang gebracht worden. Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen in de klas gebracht worden. 

Verkeer:

Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw snelheid aanpassen in verband met overstekende kinderen en zo mogelijk de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken? Daarnaast het verzoek om de auto altijd zo te parkeren, dat deze met de neus richting Delwijnen staat. Als u dus uit die richting komt, kunt u om het griendje heen rijden. Dit komt ook de veiligheid ten goede.