Schooltijden:

 

Ma-Di-Do-Vr

08:30-14:30

 

Woensdag

08:30-12:15

 

Groep 0-1 heeft op Ma-Wo-Vr middag vrij (vanaf 12:00)

Groep 2-3-4 heeft op vrijdagmiddag vrij (vanaf 12:00) 

Kinderen van groep 0 die na 1 januari instromen gaan alleen de ochtenden naar school. 

 

Pauze:

Morgenpauze 10:30-10:45

Middagpauze 12:00-12:30

 

Schoolplein:

Een kwartier voordat de school begint mogen de kinderen op het schoolplein spelen. Een van de leerkrachten houdt 10 minuten voor de tijd toezicht. Normaliter blijven de kinderen buiten totdat de bel gaat. De kleuters mogen 10 minuten voor de tijd naar de klas gebracht worden. Bij ongunstige weersomstandigheden geldt dat voor alle kinderen.

Uitzondering:

 Als kinderen bijzondere spullen bij zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze jarig zijn, mogen ze die naar binnen brengen.

Verkeer:

Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw snelheid aanpassen in verband met overstekende kinderen en zo mogelijk de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken? Daarnaast het verzoek om de auto altijd zo te parkeren, dat deze met de neus richting Delwijnen staat. Als u dus uit die richting komt, kunt u om het griendje heen rijden. Dit komt ook de veiligheid ten goede.