Schooltijden:

 

Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag

Van 08:30 uur tot 14:30 uur 

 

Woensdag

Van 08:30 uur tot 12:15 uur


Groep 0 heeft alle middagen vrij

Groep 1 heeft op maandag- en vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.00 uur)

Groep 2-3-4 heeft op vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.00 uur) 


Pauze:

Morgenpauze 10:30-10:45

Middagpauze 12:00-12:30

Schoolplein:

Tien minuten voordat de school begint mogen de kinderen het schoolplein komen en naar binnen lopen. De kleuters mogen 10 minuten voor de tijd naar de klas gebracht worden. 

Verkeer:

Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw snelheid aanpassen in verband met overstekende kinderen en zo mogelijk de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken? Daarnaast het verzoek om de auto altijd zo te parkeren, dat deze met de neus richting Delwijnen staat. Als u dus uit die richting komt, kunt u om het griendje heen rijden. Dit komt ook de veiligheid ten goede.