PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij erg belangrijk. Daarom vinden wij het fijn als ouders  betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast vinden wij een goed contact met de leerkracht erg waardevol.

Belangstelling

Een van onze drie kernwaarden is: GEZAMELNLIJK. Wij vinden het fijn als ouders belangstelling tonen en we zo als ouders en leerkrachten om het kind heen staat. We vinden het belangrijk dat ouders de gespreksavonden bezoeken. Ouderbetrokkenheid gebeurt ook  thuis en is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Te denken valt aan een gesprekje met uw kind over de schooldag en uw kind eventueel begeleiden bij het huiswerk. Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag gezamenlijk aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Formele contactmomenten

 • Informatieavond voor groep 3 en groep 8 aan het begin van het schooljaar. 
 • Startgesprek met ouders waarvan het kind bij een nieuwe leerkracht zit. Tijdens dit gesprek (meestal in de de derde week van het nieuwe schooljaar) mag u aangeven wat uw kind volgens u nodig heeft om een goed schooljaar te krijgen.
 • Er zijn drie contactmiddagen en –avonden (november, februari en juni).
 • Er zijn ook tussentijdse contactmomenten met ouders van leerlingen die extra zorg ontvangen. Voor dit moment wordt u uitgenodigd door de IB-er, juf Els. 
 • Op de eerste dinsdag van de maand ontvangt u via Parro een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
 • Verder zijn er enkele inloophalfuurtjes. Hierbij mag u aan het begin van de dag binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken. (De inloopmomenten staan op de jaarplanning.) 
 • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur. Fijn als Parro gebruikt om een afspraak te maken.  

Speciaal voor de ouders!

Informele contactmomenten

 • Wij vieren bid- en dankdag met de school in de kerk van Kerkwijk 
 • De kerstviering van de groepen 1 tot en met 4 wordt gehouden in de school. De kerstviering van groep 5 tot en met 8 wordt gehouden in de dorpskerk. Ouders, familie en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom!
 • Tijdens de afsluiting van een projectweek kunt organiseren we een kijkmoment waarop uw kunt bekijken wat kinderen tijdens de projectweek gemaakt hebben.
 • Nieuwe leerlingen kunnen, op afspraak, samen met hun ouders een rondleiding krijgen door de school.
 • Op onze website en op Facebook zetten we regelmatig berichten en foto’s die een inkijkje geven in onze school.
 • Aan het einde van het schooljaar organiseren we een kleedjesmarkt en een koffiemoment voor kinderen en ouders.

Activiteitencommissie

Op onze school is ook een enthousiaste activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit enkele ouders en wordt aangestuurd door de leerkrachten. Zij helpen op de meester- en juffendag, bij het Sinterklaasfeest, regelen de kerstattenties, helpen bij de kerstvieringen, het afscheid van groep 8 en zetten zich in bij het eindfeest. Daarnaast doen zij allerlei kleine hand- en spandiensten. Wilt u graag uw bijdrage leveren aan de activiteitencommissie, laat het weten bij de directeur.