PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Ouderbetrokkenheid

Informatie - Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij erg belangrijk. Daarom vinden wij het fijn als ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast vinden wij een goed contact met de leerkracht erg waardevol.

Belangstelling

Wij vinden het fijn als ouders belangstelling tonen en er voor zorgen dat het kind evt. thuis huiswerk kan maken en het kind hierbij begeleiden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders de gespreksavonden bezoeken. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is van groot belang voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dit stimuleren wij! Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag samen aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Formele contactmomenten

 • Informatieavond aan het begin van het schooljaar over het komende schooljaar.
 • Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een startgesprek met ouders. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat uw kind volgens u nodig heeft in het komende schooljaar.
 • Er zijn drie contactmiddagen en –avonden (november, februari en juni).
 • Er zijn ook tussentijdse contactmomenten met ouders van leerlingen die extra zorg ontvangen.
 • Iedere drie weken ontvangt u per mail een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
 • Verder zijn er enkele inloophalfuurtjes. Hierbij mag u binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken.
 • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur.

Speciaal voor de ouders!

Informele contactmomenten

 • Wij vieren bid- en dankdag met de school in de kerk van Kerkwijk 
 • De kerstviering van de groepen 1 tot en met 4 wordt gehouden in de school. De kerstviering van groep 5 tot en met 8 wordt gehouden in de dorpskerk. Ouders, familie en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom!
 • Tijdens projectavonden kunt u komen kijken wat kinderen tijdens de projectweek gemaakt hebben.
 • Nieuwe leerlingen kunnen op afspraak een rondleiding krijgen door de school.
 • Op onze website en op  Facebook zetten we regelmatig berichten die een inkijkje geven in onze school.
 • Aan het einde van het schooljaar organiseren we een schoolmarkt voor kinderen en ouders

Activiteitencommissie

Op onze school is ook een enthousiaste activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit enkele ouders en een leerkracht. Zij helpen mee met de meester- en juffendag, organiseren het Sinterklaasfeest, regelen de kerstattenties en zetten zich in bij de schoolmarkt. Daarnaast doen zij allerlei kleine hand- en spandiensten.