PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Ouderbetrokkenheid

Informatie - Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij erg belangrijk. Daarom vinden wij het fijn als ouders  betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast vinden wij een goed contact met de leerkracht erg waardevol.

Belangstelling

Wij vinden het fijn als ouders belangstelling tonen en er voor zorgen dat uw kind(eren) evt. thuis huiswerk kan maken. Soms hebben ze dan wat begeleiding nodig. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders de gespreksavonden bezoeken. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag samen aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Formele contactmomenten

 • Informatieavond voor groep 3 en groep 8 aan het begin van het schooljaar. 
 • Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een startgesprek met ouders. Tijdens dit gesprek mag u aangeven wat uw kind volgens u nodig heeft in het komende schooljaar.
 • Er zijn drie contactmiddagen en –avonden (november, februari en juni).
 • Er zijn ook tussentijdse contactmomenten met ouders van leerlingen die extra zorg ontvangen.
 • Iedere vier weken ontvangt u per mail een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
 • Verder zijn er enkele inloophalfuurtjes. Hierbij mag u binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken.
 • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur.vier

Speciaal voor de ouders!

Informele contactmomenten

 • Wij vieren bid- en dankdag met de school in de kerk van Kerkwijk 
 • De kerstviering van de groepen 1 tot en met 4 wordt gehouden in de school. De kerstviering van groep 5 tot en met 8 wordt gehouden in de dorpskerk. Ouders, familie en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom!
 • Tijdens de afsluiting van een projectweek kunt u ’s avonds komen kijken wat kinderen tijdens de projectweek gemaakt hebben.
 • Nieuwe leerlingen kunnen op afspraak samen met hun ouders een rondleiding krijgen door de school.
 • Op onze website en op  Facebook zetten we regelmatig berichten en foto’s die een inkijkje geven in onze school.
 • Aan het einde van het schooljaar organiseren we een schoolmarkt voor kinderen en ouders.

Activiteitencommissie

Op onze school is ook een enthousiaste activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit enkele ouders en een leerkracht. Zij helpen mee met de meester- en juffendag, organiseren het Sinterklaasfeest, regelen de kerstattenties en zetten zich in bij de schoolmarkt. Daarnaast doen zij allerlei kleine hand- en spandiensten. Wilt u graag uw bijdrage leveren aan de activiteitencommissie, laat het ons weten.