PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Identiteitscommissie

Identiteit

Grondslag

PCB De Rank is een christelijke school. Het is belangrijk dat ouders actief betrokken worden om de identiteit van de school te bewaken.

Behoud van de identiteit

Om ervoor te zorgen dat de scholen van de Stichting hun eigen identiteit waarborgen, is voor elke school een identiteitscommissie ingesteld. Voor PCB De Rank bestaat de commissie op dit moment uit vijf leden. De commissie is met name verantwoordelijk voor het behoud van de identiteit van de school en draagt zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur. 

Verder kunt u informatie vinden in de identiteitsnotitie. Die kunt u hier vinden. 

Leden

Onze identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Ria Oomen 
  • Corné van Holland
  • Arjan Huisman
  • Martijn Reijenga
  • Geerte Vernooij

Daarnaast is er ook een identiteitscommissielid vertegenwoordigd bij sollicitatieprocedures. De leden van de commissie zijn zoveel mogelijk ouder of verzorger van één of meer kinderen die onderwijs ontvangen op onze school en dragen het christelijk onderwijs een warm hart toe. Bij vacatures wordt de procedure gevolgd die in het reglement van SCOB beschreven staat.