PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

De school

Missie & visie

De PCB De Rank

Missie

‘Je wordt groter op onze kleine school’ is onze missie.  Op onze kleine school hebben we goed zicht op ieder kind. Daardoor kunnen we het onderwijs geven dat bij het kind past en alle kinderen op hun eigen tempo laten groeien. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen ook groeien in geloof en een levende relatie hebben of krijgen met de Here God.

Visie

Op PCB De Rank bieden wij passend onderwijs in een veilige omgeving, laten we kinderen groeien in hun ontwikkeling en maken we hen vertrouwd met het geloof in Jezus Christus. 

                  Onze kernwaarden: Geborgen, Gezien en Gezamenlijk

Op onze school bieden we kinderen geborgenheid. Dit doen we vanuit onze christelijke normen en waarden. Ieder kind wordt gezien op onze kleine school. Wij zijn een professioneel team. We hebben helder zicht op wat we van kinderen mogen verwachten en wat ze aankunnen. Wij zijn goed in het leveren van maatwerk! Elk kind krijgt wat het nodig heeft, ook als het meer moeite heeft met leren of juist meer uitdaging nodig heeft. Een goede zorgstructuur is één van onze kwaliteiten. De driehoek: ouders-kind-leerkracht staat centraal. Ouders en leerkrachten ondersteunen het kind in de ontwikkeling. Gezamenlijk zetten wij ons in om alle kinderen te laten groeien. Samen werken we naar inclusiever onderwijs.