PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

De school

Organisatie - Missie & visie

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Aalst.

De PCB De Rank

Missie

De missie van PCB De Rank is: ‘Je wordt groter op onze kleine school’ Omdat we een  kleine school zijn, hebben we goed zicht op ieder kind. Daardoor kunnen we het onderwijs geven dat bij het kind past. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen ook groeien in geloof en een relatie hebben of krijgen met de Here God.

Visie

Onze school is een school met de Bijbel. De Bijbel is het uitgangspunt van ons denken (hoofd), gevoel (hart) en handelen (handen).

Hoofd (didactisch)

Elk kind telt voor ons met zijn of haar talenten en uniciteit. Wij stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. Verwondering is voor ons een kernbegrip. Kinderen wordt geleerd om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en handelen.

Hart (pedagogisch)
Als school willen wij een plaats zijn waar kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd weten. Op school hebben wij orde en rust hoog in het vaandel staan. In de dagelijkse praktijk vinden wij waarden en normen belangrijk. Vanuit een liefdevol hart willen wij omzien naar elkaar en onze medemens, ver weg of dichtbij. 

Handen (zorg voor leerlingen)
Voor ons is de dialoog tussen leerkracht en leerling van essentieel belang. De dialoog, waardoor een kind tot leren komt om denk- en handelingsbekwaamheden te ontwikkelen. Wij doen dit aan de hand van kennisoverdracht en het aanspreken van de creatieve en sociale vaardigheden. Hierbij spelen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid een belangrijke rol. De kinderen mogen zich gedragen weten door de leerkracht die hen wil begeleiden op de weg naar een plaatsje in de maatschappij, waarbij wij erop vertrouwen dat Gods liefdevolle handen óns dragen.