PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Activiteitencommissie

Organisatie - Activiteitencommissie

Als school kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. De activiteitencommissie regelt onder andere de jaarlijkse lente-markt, het vervoer voor uitstapjes, hulp bij de koningsspelen, vossenjacht en veel andere dingen. Ook zorgen zij voor de koffie tijdens schoolactiviteiten.

Wat doet de AC

De Activiteitencommissie bestaat uit een leerkracht en enkele ouders. Zij ondersteunt bij verschillende jaarlijkse activiteiten zoals; kijkavond, sinterklaasfeest, kerstviering,  paasviering, Koningsspelen, schoolmarkt, vossenjacht en afscheid groep 8. Bij sommige activiteiten nemen ze ook een stuk organisatie over. 

De Activiteitencommissie bekostigt de activiteiten uit de ouderbijdrage. 

Zij hebben ook een emailadres (ac@pcbderank.nl) waarop u
suggesties kunt aangeven voor activiteiten ect. Zij zullen dit met
elkaar bespreken en indien nodig overleggen met de directie.

Lid zijn van de Activiteitencommissie betekent dus; meer betrokkenheid bij de school en de kinderen in het bedenken en organiseren van leuke activiteiten.