PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Activiteitencommissie

Organisatie - Activiteitencommissie

Als school kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Daarom hebben wij een activiteitencommissie. 

Wat doet de AC

De Activiteitencommissie bestaat uit een achttal ouders en wordt aangestuurd door de leerkrachten. Zij ondersteunen bij verschillende jaarlijkse activiteiten zoals; kijkavond project, sinterklaasfeest, kerstviering,  paasviering, Koningsspelen, vossenjacht, afscheid groep 8 en eindfeest. 

Deze activiteiten worden in veel gevallen bekostigd vanuit de ouderbijdrage. 

Zij beschikken ook een emailadres (ac@pcbderank.nl) waarop u
suggesties kunt aangeven voor activiteiten ect. Zij zullen dit met
elkaar bespreken en indien nodig overleggen met de directeur.