Protestants Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Ukkeklup’

De Ukkeklup is een zelfstandige stichting die twee locaties heeft, één bij PCB ‘De Bron’ in Bruchem en één bij PCB ‘De Rank’ in Kerkwijk. Het bestuur van Stichting PCB De Ukkeklup bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen.

Op De Ukkeklup streven wij drie doelen na:

  1. De kinderen wijzen op Jezus Christus.
  2. De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
  3. De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen ook in Kerkwijk terecht. De kinderen met een indicatie, afgegeven door het consultatiebureau, krijgen drie ochtenden in de week in een kleine groep individuele aandacht op het gebied waar zij dat extra nodig hebben. Op dinsdag- en donderdagochtend zijn alle kinderen vanaf 2 jaar welkom.
De kinderen van 2 jaar starten normaliter met 1 ochtend. Na verloop van tijd stroomt uw kind – in overleg met de leidster – door naar 2 dagdelen. Kinderen van 2,5 jaar kunnen meteen met 2 ochtenden starten. Op de locatie in Kerkwijk is de Ukkeklup op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen.

De tijden zijn:
maandag: 08:30 – 12:00 uur
dinsdag: 08:30 – 11:45 uur
donderdag: 08:30 – 11:45 uur

Meer informatie over De Ukkeklup vindt u in ons informatieboekje. Dit boekje is hier te downloaden.
U kunt het inschrijfformulier Ukkeklup hier downloaden.

Klik hier voor het inspectierapport van de GGD.

Klik hier voor het klachtenreglement.

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan.

De Ukkeklup is gevestigd in het gebouw van de school. Meer informatie bij een van de leidsters of de directeur.

De Ukkeklup – Kerkwijk
Molenstraat 50
5315 AB Kerkwijk
(0418) 64 22 59
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geopend.