Protestants Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Ukkeklup’ (voorschool)

De Ukkeklup valt onder de “Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard” . Het bestuur van Stichting PCB De Ukkeklup bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de “Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard”.

Op De Ukkeklup streven wij drie doelen na:

  1. De kinderen wijzen op Jezus Christus.
  2. De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
  3. De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen ook in Kerkwijk terecht. De kinderen met een indicatie, afgegeven door het consultatiebureau, krijgen drie ochtenden in de week in een kleine groep individuele aandacht op het gebied waar zij dat extra nodig hebben. Op dinsdag- en donderdagochtend zijn alle kinderen vanaf 2,5 jaar welkom.
Op de locatie in Kerkwijk is de Ukkeklup op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen.

De tijden zijn:
maandag: 08:30 – 12:00 uur
dinsdag: 08:30 – 11:45 uur
donderdag: 08:30 – 11:45 uur

Meer informatie over de voorschool vindt u in ons informatieboekje. Dit boekje is hier te downloaden.
U kunt het inschrijfformulier voorschool hier downloaden.

Klik hier voor het inspectierapport van de GGD.

Klik hier voor het klachtenreglement van onze stichting.

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan.

De Ukkeklup is gevestigd in het gebouw van de school. Meer informatie bij een van de leidsters of de directeur.

De Ukkeklup – Kerkwijk
Molenstraat 50
5315 AB Kerkwijk
(0418) 64 22 59
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geopend.