Verkeersouders

Jeanet van Linden en Wilma van der Werken zijn onze verkeersouders. Zij hebben contact met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Zo zorgen zij ervoor dat de kinderen veilig door het verkeer kunnen. Elk jaar doet groep 7 het verkeersexamen. Het praktisch gedeelte bestaat uit het fietsen van een door VVN bepaalde route in Bruchem. Voor het praktische gedeelte oefenen de kinderen in een soortgelijke route in Kerkwijk. Het theoretisch examen wordt elk jaar afgenomen in de klas. De verkeersouders zijn betrokken bij de organisatie van het praktisch verkeersexamen, de fietsenkeuring, Pas op muis en informatie rondom de dode hoek.
Bij vragen of opmerkingen over verkeerszaken, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.
Jeanet van Linden, tel. 0418-552370