Verkeersouders

Suzan Zuidhof, Darina Nuland en Cees de Bijl zijn onze verkeersouders. Zij hebben contact met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Zo zorgen zij ervoor dat de kinderen veilig door het verkeer kunnen. Om het jaar jaar doen groep 7 en 8 het verkeersexamen. Het praktisch gedeelte bestaat uit het fietsen van een door VVN bepaalde route in Bruchem. Voor het praktische gedeelte oefenen de kinderen in een soortgelijke route in Kerkwijk. Het theoretisch examen wordt om het jaar afgenomen in de klas. De verkeersouders zijn betrokken bij de organisatie van het praktisch verkeersexamen, de fietsenkeuring, Pas op muis en informatie rondom de dode hoek.
Bij vragen of opmerkingen over verkeerszaken, kunt u contact opnemen met Suzan Zuidhof s.zuidhof@hotmail.com