Pauze

De kinderen mogen elke dag (gezond) eten en drinken meenemen voor in de pauze.
De kinderen uit groep 0, 1 en 2 eten onder toezicht van de juf. De andere kinderen eten bij droog weer buiten. Er is dan een leerkracht op het plein om een oogje in het zeil te houden. Voor de lunchpauze nemen de kinderen ook hun eigen lunchpakketje en drinken mee. Er is ook de mogelijkheid om tijdens de lunch schoolmelk te drinken.

 

Schoolmelk

Voor de kinderen is er de mogelijkheid gebruik te maken van schoolmelk in de middagpauze. U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven via http://www.campinaopschool.nl
Meer informatie hierover is verkrijgbaar op school,bij meester Dirk Jan.

 

Ziekte

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd schriftelijk of telefonisch (0418-642259)
doorgeven? Als wij voor 9.00 uur niets gehoord hebben, zoeken wij contact met u voor navraag.

 

Doktersbezoek etc.

Indien het mogelijk is, wilt u dan voor dokters-, tandarts- en dergelijke bezoeken proberen buiten schooltijd een afspraak te maken. Uw kind kan anders belangrijke onderwijsinformatie mislopen.

 

Voor- en naschoolse opvang

Als u gebruik wilt maken van voor- en naschoolse opvang, kunt u contact opnemen met Arthur van der Schans. Telefoonnummer: 0418-642936
Mailadres: info@tschansje.nl Website: http://www.tschansje.nl/

 

Aanvraag voor extra verlof

Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden waarmee u onder bijzondere omstandigheden extra verlof kunt aanvragen. Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend in te leveren bij de school. U kunt het ook per post aan ons toezenden.
Het formulier kunt u hier downloaden.