Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van ‘De Rank’ onder leiding van juf Nel en juf Wilma. Ze houden zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, , het eindfeest en nog veel meer. Zij vergaderen meerdere keren per jaar. In de vergaderingen worden activiteiten geëvalueerd en wordt er gekeken naar de komende activiteiten en de inbreng van de OR. De vergaderingen zijn meestal op woensdag direct uit schooltijd.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Neem dan contact op met juf Nel of juf Wilma.