Al een groot aantal jaren wordt ParnasSys bij ons op school gebruikt voor de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem.

Nu bestaat er de mogelijkheid dat ouder(s)/verzorger(s) via een beveiligde code de gegevens van het kind kunnen inzien, de zogenaamde ‘Ouderportal’.

Wij bieden de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om de gegevens van hun kind(eren) via de Ouderportal te volgen. Wij hopen met het gebruik van de Ouderportal van ParnasSys de betrokkenheid bij school te vergroten doordat u de behaalde resultaten kunt inzien.

U kunt inloggen via deze link: https://ouders.parnassys.net

Voor vragen over Ouderportal kunt u contact opnemen met de school:
Tel.: 0418-642259
E-mail: directie@pcbderank.nl