Juf Rianne

leerkracht groep 5/6
Kom in contact met

Voor degene die mij nog niet kennen, stel ik mij graag even voor. Ik ben Rianne van Wijnen. Ik ben getrouwd en wij hebben twee zoons en een dochter en ik woon, sinds 2006, in Kerkwijk.

In 2004 rondde ik mijn MBO-opleiding voor onderwijsassistent af om vervolgens verder te studeren op de PABO aan de Christelijke Hogeschool in Ede. De PABO ben ik voltijd begonnen, maar na een half jaar kreeg ik de kans om deze duaal voort te zetten, omdat ik een baan vond als onderwijsassistent in het ZML-onderwijs (waar ik tijdens mijn MBO-opleiding ook stage had gelopen). In die tijd werkte ik drie dagen op school en ging ik twee dagen naar de PABO. Voor mij was dit ideaal, omdat ik op deze manier het geleerde ook meteen in de praktijk kon brengen. In 2006 rondde ik de PABO af en kon ik full-time aan de slag op dezelfde school voor ZML-onderwijs, waarbij ik leerkracht werd op de zogeheten auti-structuurgroep. In deze groep werkte ik met kinderen met autisme en aanverwante stoornissen in de leeftijd van
12-16 jaar. Hiervoor volgde ik ook aanvullende cursussen m.b.t. autisme en o.a. het gebruik van het leerlingvolgsysteem OVM. Deze auti-structuurgroep was een ‘nieuwe’ groep en ik mocht deze groep, samen met de, op de groep werkende part-time onderwijsassistenten, vormgeven en de doorgaande lijn (vanuit een al bestaande jongere groep) opzetten. Omdat er voor het ZML-onderwijs veel minder / soms zelfs nauwelijks materiaal beschikbaar was hebben we in die periode ook veel zelf ontwikkelt en ingezet binnen ons onderwijs, waardoor we zorg op maat konden bieden. Met name mijn pedagogische en organisatorische kwaliteiten werden hierdoor sterk ontwikkelt.

Toen in 2009 onze oudste zoon werd geboren merkte ik al snel dat het vinden van balans tussen het werken in het ZML-onderwijs en het hebben van een gezin voor mij ingewikkeld werd, waardoor ik voor ons gezin heb gekozen en mijn baan opzegde. In de periode daarna heb ik invalwerk gedaan binnen het basisonderwijs en stond afwisselend voor de groepen 1 t/m 8. In deze periode ontdekte ik dat ik vooral geniet van de pedagogische aspecten van het onderwijs en omgaan met de kinderen.

Eind 2012 kwam ik zo als invaller bij De Ukkeklup in Kerkwijk terecht. In de loop van 2013 kwam er een vacature vrij en de keuze was makkelijk gemaakt voor mij. Naast dat ik op deze manier er voor mijn gezin kon zijn, is dit een baan waarin ik mijn spreekwoordelijke ‘ei’ kwijt kan. Juist de pedagogische aspecten van het omgaan met kinderen staan hier centraal en daarnaast is De Ukkeklup een VVE-locatie waardoor het ontwikkelingsgerichte denken weer centraal kwam te staan en mijn ervaring met het werken met ontwikkelplannen en een leerlingvolgsysteem (KIJK!) weer ingezet kon worden.
Ieder kind is ten slotte uniek en ontwikkelt op zijn/haar manier en het is fantastisch om deze kinderen, in samenwerking met de ouders, een veilige basis te kunnen geven om de stap naar de basisschool te kunnen maken.

Grt. Rianne