Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op de Rank bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De samenstelling van de MR is op dit moment:

Leerkrachten: juf Jolanda en meester Dirk Jan
Ouders: Christina van Haaften en … (vacature)

U kunt de MR op diverse manieren benaderen:

  1. Persoonlijk als u ons tegenkomt op school.
  2. Telefonisch: juf Jolanda en meester Dirk Jan zijn via school te benaderen of per mail (zie kopje team).
    Christina van Haaften (cavhaaften@planet.nl)

U kunt dan eventuele vragen of opmerkingen aan ons doorgeven om te bespreken in de vergadering. Wat doet de MR? Zij vergaderen 5 keer per jaar.

Het doel van de MR is om de belangen van de leerlingen én van de ouders te vertegenwoordigen naar de school en het bestuur. De MR is de schakel tussen de ouders en de school. De medezeggenschapsraad mag meedenken over zaken die op school spelen en daar een advies over geven. Over een aantal zaken mag de MR ook mee beslissen. Men noemt deze: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. Het is afhankelijk van het onderwerp of er geadviseerd of ingestemd mag worden.

Voor u als ouders betekent het dat de MR uw aanspreekpunt kan zijn over alles wat er zich op onze school afspeelt ten aanzien van uw kind maar ook ten aanzien van de organisatie van de school. Omdat de Rank gekoppeld is aan de Bron in Bruchem is er ook nog een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin beide scholen vertegenwoordigd zijn. In deze GMR zitten ook weer twee leerkrachten uit de MR’s, één namens elke school, en twee ouders uit de MR’s, één namens elke school. De GMR komt 4 keer per jaar bij elkaar. De GMR heeft vervolgens 2 keer per jaar een vergadering met het bestuur. De MR is ook betrokken bij eventuele sollicitatieprocedures.

Zodra er een vacature voor een leerkracht is bij “De Rank” neemt 1 van de ouders uit de MR plaats in de sollicitatiecommissie. De eerste stap die wordt genomen is het opstellen van de advertentie. Vervolgens worden de sollicitatiebrieven gelezen, geschikte kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en proeflessen bijgewoond. In de uiteindelijke beslissing welke kandidaat wordt aangenomen, heeft de MR ook een belangrijke adviserende stem. De MR’s van beide scholen organiseren samen één maal per jaar een algemene ouderavond met een actueel thema. De MR heeft een zittingsperiode van 4 jaar. Na die periode moeten er opnieuw verkiezingen worden uitgeschreven om de leden van de MR (eventueel) te vervangen.

Wij zijn er voor u!