Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten, onder leiding van hun eigen leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U zorgt wel zelf voor het eten en (als u geen gebruik maakt van schoolmelk) drinken van uw kind(eren).

De schooltijden zijn:

  • Maandag: 8.30 – 14.30 uur
  • Dinsdag: 8.30 – 14.30 uur
  • Woensdag : 8.30 – 12.15 uur
  • Donderdag: 8.30 – 14.30 uur
  • Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
  • De morgenpauze is van 10.30 – 10.45 uur.
  • De middagpauze duurt van 12.00 – 12.30 uur.
  • Groep 0 en 1 heeft op maandag- en  vrijdagmiddag vrij. (Vanaf 12.00 uur.). Kinderen van groep 0 die na 1 januari instromen gaan alleen de ochtenden naar school.
  • Groep 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. (Vanaf 12.00 uur.)

Een kwartier voordat de school begint mogen de kinderen op het schoolplein spelen. Een van de leerkrachten houdt 10 minuten voor de tijd toezicht. Normaliter blijven de kinderen buiten totdat de bel gaat. De kleuters mogen 10 minuten voor de tijd naar de klas gebracht worden. Bij ongunstige weersomstandigheden geldt dat voor alle kinderen. Als kinderen bijzondere spullen bij zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze jarig zijn, mogen ze die naar binnen brengen. Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw snelheid aanpassen in verband met overstekende kinderen en zo mogelijk de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken? Daarnaast het verzoek om de auto altijd zo te parkeren, dat deze met de neus richting Delwijnen staat. Als u dus uit die richting komt, kunt u om het griendje heen rijden. Dit komt ook de veiligheid ten goede.