PCB De Rank

Informatie

Hier treft u de schoolgids van dit cursusjaar aan. De schoolgids is op PCB De Rank inmiddels een vertrouwd document geworden. In deze gids vindt u alle informatie over de gang van zaken op onze school. Deze gids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben, als voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. 

PCB De Rank is een open school, waar alle kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Het is een school met een herkenbare, christelijke identiteit. In deze gids leest u hoe wij het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm willen geven. Hiernaast vindt u in deze gids het antwoord op vele praktische vragen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de schoolgids, neemt u dan contact op met de school. 

 

De jaarkalender van PCB De Rank vindt u hier.  Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt elk gezin een exemplaar om thuis op te hangen. Op deze kalender vindt u alle activiteiten die dit jaar op de planning staan.