november

Datum/Tijd Evenement Categorie
27/11/2017 Nieuwsbrief
  

december

Datum/Tijd Evenement Categorie
05/12/2017 Sinterklaasviering ('s middags vrij)
06/12/2017 Vrije dag
07/12/2017 Schoolarts (middag)
07/12/2017 20:00 - 21:00 Gebedskring
11/12/2017 Nieuwsbrief
12/12/2017 08:30 - 09:00 Inloop Buurtzorg jong
20/12/2017 19:00 - 20:30 Kerstviering groep 1-4
21/12/2017 09:00 - 10:30 Kerstviering Ukkeklup
21/12/2017 19:00 - 20:30 Kerstviering groep 5-8
22/12/2017 12:00 - 14:30 Middag vrij
25/12/2017 - 05/01/2018 Kerstvakantie
  

januari

Datum/Tijd Evenement Categorie
08/01/2018 Studiedag
09/01/2018 Hoofdluiscontrole
10/01/2018 08:30 - 09:15 Gebedskring
15/01/2018 Nieuwsbrief
18/01/2018 Infoavond MR
25/01/2018 00:00 Schoolarts (middag)
29/01/2018 Nieuwsbrief
  

februari

Datum/Tijd Evenement Categorie
05/02/2018 Nieuwsbrief
12/02/2018 - 16/02/2018 Voorjaarsvakantie
19/02/2018 Nieuwsbrief
22/02/2018 Schoolarts (middag)
23/02/2018 08:30 - 08:45 Inloopkwartier voor ouders
26/02/2018 Rapport 1 mee
27/02/2018 Schoolkeuzegesprekken groep 8
28/02/2018 08:30 - 09:15 Gebedskring
  

maart

Datum/Tijd Evenement Categorie
01/03/2018 Oudergespreksavond groep 1-7
06/03/2018 00:00 Hoofdluiscontrole
12/03/2018 Vrije dag
13/03/2018 Studiedag
14/03/2018 Biddag
14/03/2018 - 16/03/2018 Groep 1-4 vrij
14/03/2018 - 16/03/2018 Kamp groep 7/8
29/03/2018 Paasviering (met ouders)
30/03/2018 Goede Vrijdag (vrij)
  

april

Datum/Tijd Evenement Categorie
02/04/2018 Tweede Paasdag (vrij)
13/04/2018 08:30 - 08:45 Inloopkwartier voor ouders
16/04/2018 Nieuwsbrief
17/04/2018 - 19/04/2018 Cito eindtoets groep 8
19/04/2018 Koningsfeest Ukkeklup
24/04/2018 Schoolreis
25/04/2018 Opa- en omadag
26/04/2018 Koningsspelen met ontbijt
27/04/2018 Koningsdag (vrij)
30/04/2018 - 11/05/2018 Meivakantie
  

mei

Datum/Tijd Evenement Categorie
14/05/2018 Nieuwsbrief
15/05/2018 Hoofdluiscontrole
17/05/2018 Sportdag Gameren gr. 7/8
21/05/2018 Tweede Pinksterdag (vrij)
1 2