PCB De Rank

Aanmelden

Aanmelden

Als u een kind heeft dat het komend jaar vier wordt, kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool.

Aanmelden Basisschool

Aanmelden kinderen

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden waarmee u kinderen kunt aanmelden op onze school. Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend in te leveren bij de school. U kunt het ook per post aan ons toezenden. Als het uw eerste kind betreft maken we graag kennis door middel van een gesprek. Bel ons dan even voor een afspraak, dan maken we zo snel mogelijk tijd voor u.
Het formulier kunt u hier downloaden.

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u ons bellen of een mail sturen. Is het uw eerste kind dan kunt u, indien gewenst, een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en inschrijving. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u bij de leerkracht van groep 1 en 2 of bij de directeur een inschrijvingsformulier krijgen. Ook kunt u het inschrijfformulier downloaden (zie bovenstaande link) en ingeleverd aan de directeur geven.

Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen. Sinds de besturenfusie (augustus 2001) is door het bestuur bepaald dat kinderen uit de kernen Kerkwijk/Delwijnen in principe geplaatst worden op “De Rank”. Kinderen uit Bruchem gaan naar “De Bron”. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen dat van deze regel wordt afgeweken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur.

‘De Rank’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze minstens de identiteit van de school respecteren. We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang zo goed mogelijk te laten zijn. Er volgt een rondleiding door de school. Voordat een nieuwe kleuter geplaatst wordt, is er de mogelijkheid van enkele malen “proefdraaien” in de groep. U kunt dit het beste doen in overleg met de juf, zodat de begeleiding zo goed mogelijk zal zijn. In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie wordt niet ‘proefgedraaid’ en worden geen kinderen geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periodes.